Yellowstone obligacijos

Equite grupės plėtojamo A verslo centro “Yellowstone” (J. Jasinskio g. 14, Vilnius) plėtrai skirtos obligacijos.

Informacinis dokumentas

8 000 000

Obligacijų emisijos dydis

1 000

Obligacijos nominali vertė

7

Metinė palūkanų norma (kuponas)

nuo 8.5

Metinis obligacijų pajamingumas

Emitentas

UAB „Jasinskio 14 project“

Vertybinių popierių rūšis

Paprastosios nekonvertuojamosios obligacijos su fiksuota palūkanų norma

ISIN kodas

LT0000407207

Užstatas

Emitento akcijų įkeitimas Obligacijų savininkų vardu veikiančio Patikėtinio naudai

Obligacijų paskirtis

Suteikti tikslinę subordinuotą paskolą Projekto bendrovei UAB „Project RE 1“ (dukterinė Emitento bendrovė) A klasės verslo centro „Yellowstone“ plėtros finansavimui

Obligacijos nominali vertė

1 000 EUR

Maksimalus išleidžiamų Obligacijų kiekis

8 000 vnt.

I etapo Obligacijų įsigaliojimo data

2022-12-16

Obligacijų platinimo etapai

Visos Obligacijų emisijos suma iki 8 mln. Eur. Platinimas vykdomas dalimis, etapais. Emitentas sprendžia savo nuožiūra dėl konkrečiu platinimo metu platinimui pateikiamų obligacijų kiekio.

Daugiau informacijos apie emisijos registravimą NASDAQ

Iki 2023 01 31 išplatintos emisijos dydis

3 265 000 Eur

Iki 2023 01 31 išplatintos emisijos dydis

3 265 000 Eur

Obligacijų išpirkimo data

2024-12-16

I etapo Obligacijų metinis pajamingumas

9% (investuojant virš 50 000 Eur); 8,5% (investuojant iki 50 000 Eur). Dėl vėlesnio platinimo kainos ir pajamingumo dydžio sprendžia Emitentas.

Metinė palūkanų norma (kuponas)

7%

Mažiausias Obligacijų kiekis, kurį gali įsigyti vienas investuotojas

1 vnt.

Obligacijos kaina

Numatyta obligacijų pasirašymo sutartyse

Palūkanų mokėjimų dažnumas

Kas pusmetį: 2023-06-16; 2023-12-16; 2024-06-16; 2024-12-16.

Platinimas

Neviešas išankstinis platinimas ir viešas platinimas

UAB ``Audifina``

Patikėtinis

Emitentas, AB „Šiaulių bankas“

Obligacijų sąskaitų tvarkytojas

Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT

Teisės patarėjas Obligacijų išleidimo klausimais

Daugiau informacijos

Informacinis dokumentas

Emitento audituotos finansinės atskaitomybės už 2020 m. ir 2021 m.

Neaudituotos atskaitomybės Emitento ir Projektinės įmonės už 2022 m. III ketvirčius

Contact us

Follow us

Legal