Investuotojams

8 000 000

Value

1 000

Price

7

Metinė palūkanų norma (kuponas)

8.5

Metinis obligacijų pajamingumas

Equite grupės plėtojamo A verslo centro “Yellowstone” (J.Jasinskio g.14, Vilnius) plėtrai skirtos obligacijos.

Sužinokite daugiau apie “Yellowstone“ verslo centrą

Informacinis dokumentas

Emitentas

UAB „Jasinskio 14 project“

Vertybinių popierių rūšis

Paprastosios nekonvertuojamosios obligacijos su fiksuota palūkanų norma

ISIN kodas

[Bus nurodytas įregistravus]

Užstatas

Emitento akcijų įkeitimas Obligacijų savininkų vardu veikiančio Patikėtinio naudai

Obligacijų paskirtis

Suteikti tikslinę subordinuotą paskolą Projekto bendrovei UAB „Project RE 1“ (dukterinė Emitento bendrovė) A klasės verslo centro „Yellowstone“ plėtros finansavimui

Obligacijos nominali vertė

1 000 EUR

Maksimalus išleidžiamų Obligacijų kiekis

8 000 vnt.

I etapo Obligacijų įsigaliojimo data

2022-12-16

Obligacijų platinimo etapai

I Etapas

4,5 mln. EUR *

2022-12-01 iki 2022-12-15

I Etapas

4,5 mln. EUR *

2022-12-01 iki 2022-12-15

II Etapas

platinama suma – 1,5 mln. EUR *

2023 m. II ketvirtis*

II Etapas

platinama suma – 1,5 mln. EUR *

2023 m. II ketvirtis*

III Etapas

platinama suma – 2 mln. EUR *

2023 m. IV ketvirtis

III Etapas

platinama suma – 2 mln. EUR *

2023 m. IV ketvirtis

*Obligacijų emisijos paskirstymas etapais gali skirtis ir yra tikslinamas Emitento sprendimu.

Obligacijų išpirkimo data

2024-12-16

I etapo Obligacijų metinis pajamingumas

9% (investuojant virš 50 000 Eur); 8,5% (investuojant iki 50 000 Eur)

Metinė palūkanų norma (kuponas)

7%

Mažiausias Obligacijų kiekis, kurį gali įsigyti vienas investuotojas

1 vnt.

Obligacijos kaina (I platinimo etapo)

Numatyta obligacijų pasirašymo sutartyse

Palūkanų mokėjimų dažnumas

Kas pusmetį: 2023-06-16; 2023-12-16; 2024-06-16; 2024-12-16.

Platinimas

Neviešas išankstinis platinimas ir viešas platinimas

UAB ``Audifina``

Patikėtinis

Emitentas, AB „Šiaulių bankas“

Pagrindinis Obligacijų platintojas ir Obligacijų sąskaitų tvarkytojas

Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT

Teisės patarėjas Obligacijų išleidimo klausimais

Daugiau informacijos

Informacinis dokumentas

Emitento audituotos finansinės atskaitomybės už 2021

Neaudituotos atskaitomybės Emitento ir Projektinės įmonės už 2022 III ketvirčius

Contact us

Follow us

Legal