Investuotojams

Yellowstone obligacijos

Equite

A verslo centro “Yellowstone” (J. Jasinskio g. 14, Vilnius) plėtrai skirtos obligacijos.

8 000 000 €
Obligacijų emisijos dydis
1 000 €
Obligacijos nominali vertė
7 %
Metinė palūkanų norma (kuponas)
nuo 8.5 %
Metinis obligacijų pajamingumas
Emitentas

UAB „Jasinskio 14 project“

Vertybinių popierių rūšis

Paprastosios nekonvertuojamosios obligacijos
su fiksuota palūkanų norma

ISIN kodas

LT0000407207

Užstatas

Emitento akcijų įkeitimas Obligacijų savininkų
vardu veikiančio Patikėtinio naudai

Obligacijų paskirtis

Suteikti tikslinę subordinuotą paskolą Projekto bendrovei UAB „Project RE 1“ (dukterinė Emitento bendrovė) A klasės verslo centro „Yellowstone“ plėtros finansavimui

Obligacijos nominali vertė

1 000 EUR

Maksimalus išleidžiamų Obligacijų kiekis

8 000 vnt.

I etapo Obligacijų įsigaliojimo data

2022-12-16

Obligacijų platinimo etapai

Visos Obligacijų emisijos suma iki 8 mln. Eur. Platinimas vykdomas dalimis, etapais. Emitentas sprendžia savo nuožiūra dėl konkrečiu platinimo metu platinimui pateikiamų obligacijų kiekio.

Daugiau informacijos apie emisijos registravimą NASDAQ.

Iki 2023 12 05
išplatintos emisijos dydis
6 795 000 Eur

Obligacijų išpirkimo data

2024-12-16

Metinis pajamingumas

Nustatomas obligacijų emisijos etape

Metinė palūkanų norma (kuponas)

7%

Mažiausias Obligacijų kiekis, kurį gali įsigyti vienas investuotojas

1 vnt.

Obligacijos kaina

Numatyta obligacijų pasirašymo sutartyse

Palūkanų mokėjimų dažnumas

Kas pusmetį: 2023-06-16; 2023-12-16;
2024-06-16; 2024-12-16.

Platinimas

Neviešas išankstinis platinimas ir viešas platinimas

UAB „Audifina“
Patikėtinis
Emitentas, AB „Šiaulių bankas“
Obligacijų sąskaitų tvarkytojas
Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT
Teisės patarėjas Obligacijų išleidimo klausimais