Vilius Kavaliauskas, the head of the integrated business services group Lewben, a well-known art patron, has established a multi-asset alternative investment firm Equite, which invests in various alternative assets in the fields of private equity and debt, venture capital and real estate, with a special focus on the green economy.

///

Integruotų verslo paslaugų tiekimo grupės Lewben vadovas, žinomas meno mecenatas Vilius Kavaliauskas įsteigė mišrių investicijų įmonę „Equite“, kuri savo investicijas kreips į įvairų alternatyvųjį turtą privataus kapitalo ir skolos, rizikos kapitalo, nekilnojamojo turto srityse, ypač didelį dėmesį skiriant žaliajai ekonomikai.

„Equite“ šiuo metu turi 8 darbuotojus, artimiausiu metu komandą plės. Bendrovės privataus kapitalo padaliniui vadovauja įmonės finansų direktorius, partneris Aurimas Sanikovas. Kitu du partneriai – Vytautas Staugaitis ir Agnius Tamošaitis užima atitinkamai rizikos kapitalo ir nekilnojamojo turto padalinių vadovų pareigas. Už investavimo procesą atsakinga bendrovės investicijų direktorė Inga Mažvilaitė, o Irmantas Švažas rūpinasi bendrovės investicijomis į atsinaujinančios energijos sektorių.

Plačiau/ In detail >>>