“Equite” CEO Vilius Kavaliauskas and his wife Rita, who are the founders and board members of the Juozas Kavaliauskas Memorial Charitable Foundation, last week participated in a charity event organized by Rimantas Kaukėnas Support Group. By purchasing one of the items in the auction, they contributed to the support of ill children and their relatives.

///

„Equite“ generalinis direktorius Vilius Kavaliauskas su žmona Rita, kurie yra labdaros ir paramos fondo Juozo Kavaliausko atminimo paramos fondo įkūrėjai bei valdybos nariai, praėjusią savaitę dalyvavo Rimanto Kaukėno paramos grupės organizuotame labdaros renginyje ir, labdaros aukciono metu įsigydami vieną iš aukcione pasiūlytų daiktų, prisidėjo prie paramos renkamos sunkiai sergantiems vaikams bei jų artimiesiems padėti.