Our company “Equite” and the developer of smart electric car charging solutions “Inbalance grid” are planning an investment of about 1.5 million euros in the development of electric car infrastructure in Lithuania. This means that in 2023, 600 public charging points will be installed in the country.

Aurimas Sanikovas, Partner at “Equite”, notes that the development of electric cars is still at a very early stage, and the majority of consumers will charge electric cars in the future at home, workplaces, when traveling between cities – at fast charging stations: “We are targeting a relatively small but important part of the market – variable the public infrastructure of current medium-power stations, which will provide users with the convenience of charging cheaper in the city after reaching their destination or recharging the car battery in convenient locations within more time available.”

///

Mūsų įmonė „Equite“ ir išmanių elektromobilių įkrovimo sprendimų kūrėja „Inbalance grid“ planuoja apie 1,5 milijono eurų investiciją į elektromobilių infrastruktūros plėtrą Lietuvoje. Tai reiškia, kad per 2023 metus vien pagal šį sandorį šalyje bus įrengta 600 viešų įkrovimo prieigų.

Aurimas Sanikovas, „Equite“ partneris, pastebi, jog elektromobilių plėtra tebėra labai ankstyvoje stadijoje, o didžioji dalis vartotojų elektromobilius ateityje kraus namuose, darbovietėse, keliaujant tarp miestų – greito krovimo stotelėse: „Mes taikomės į ganėtinai nedidelę, bet svarbią rinkos dalį – kintamos srovės vidutinės galios stotelių viešą infrastuktūrą, kuri vartotojams suteiks patogumą pigiau krautis mieste pasiekus savo kelionės tikslą ar papildyti automobilio bateriją patogiose lokacijose turint daugiau laiko“.

Plačiau/ In detail >>>