Lithuanian mixed investment company Equite is taking the first step in the field of venture capital – the first start-up developed by the company, the price comparison platform Sherlook, will be launched in the summer. This is part of Equite’s venture capital investment strategy – the company accelerates start-ups internally and then attracts external investors when needed.

///

Lietuvos mišrių investicijų įmonė „Equite“ žengia pirmąjį žingsnį į rizikos kapitalo sritį – vasarą startuos pirmasis bendrovės išvystytas startuolis, kainų palyginimo platforma „Sherlook“. Tai dalis „Equite“ investicijų į rizikos kapitalą strategijos – įmonė pati viduje akseleruoja startuolius ir vėliau, esant poreikiui, pritraukia išorinius investuotojus.

Plačiau/ In detail >>>