Rinkodaros privatumo politika

Šioje Rinkodaros privatumo politikoje aprašoma, kokios santykių su klientais tvarkos laikosi „Equite“ dėl visų asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi ir saugomi „Equite“ tiesioginės rinkodaros tikslais, privatumo apsaugos.

Kas turi duomenis?

„Equite“ reiškia „Equite“, UAB, įmonės kodas 305747607, adresas – A. Domaševičiaus g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika. „Equite“ valdo kontaktų duomenų bazes Lietuvoje.

„Equite“ įmonė veikia kaip duomenų valdytoja savo kontaktinių duomenų, saugomų sistemose, atžvilgiu.

Kam mums reikalinga informacija?

Kontaktų duomenų bazės yra „Equite“ klientų/kontaktų palaikymo valdymo įrankiai, kurie stiprina „Equite“ priklausančių įmonių rinkodaros veiklą. Šią informaciją mes naudojame siųsdami kvietimus į seminarus, mokymus ar kitus renginius, naujienlaiškius, apklausas ir kitus tiesioginės rinkodaros pranešimus, susijusius su „Equite“ teikiamomis paslaugomis ar organizuojamais renginiais tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse.

Asmens duomenys, tvarkomi duomenų bazėse, naudojami pardavimams ir rinkodarai. Jūsų kontaktinės informacijos tvarkymas leidžia mums susisiekti su Jumis elektroniniais laiškais, trumposiomis sms žinutėmis, siunčiant popierinius laiškus ar telefonu.

„Equite“ Kontaktų duomenų bazės tvarkymą grindžia toliau nurodytais pagrindais:

 • gautu asmens sutikimu tvarkyti asmens duomenis Kontaktų duomenų bazės; arba
 • tai leidžiama pagal įstatymus (pvz. susijusioms paslaugoms teikti).

Kokios rūšies asmens duomenys tvarkomi?

Kontaktų duomenų bazėse tvarkomi „Equite“ įmonės buvusių, esamų ir būsimų klientų (įskaitant su korporatyviniu klientu susijusių fizinių asmenų) asmens duomenys. Duomenų bazėse taip pat yra ir kiti verslo kontaktai (tokių kaip konsultantai, veiklą kontroliuojantys asmenys, kt.) ir darbuotojų duomenys (buvusių ir esamų).

Kontaktų duomenų bazės tvarkomi šių kategorijų duomenys:

 • vardas, pavardė, pareigos, adresas, el. paštas, telefono numeris, įmonės pavadinimas;
 • rinkodaros pasirinkimai;
 • atsakymai į kvietimus ir patvirtinimai apie dalyvavimą renginiuose;
 • atsisakiusių asmenų duomenys.

Specialių kategorijų asmens duomenys

Specialių kategorijų asmens duomenys atskleidžia Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profsąjungoje, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, duomenis apie sveikatą arba apie seksualinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.

„Equite“ nerenka jokių Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų ir nesaugo jų savo Kontaktų duomenų bazėse.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Galimybė prieiti prie Jūsų asmens duomenų ribojama pagal poreikį. Visi „Equite“ įmonės rinkodaros, pardavimų darbuotojai Lietuvoje ir kitose šalyse turi prieigą prie Jūsų kontaktinių duomenų.

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisime tik kai:

 • „Equite“ trečiąjį asmenį pasitelkia tam, kad jis palengvintų, palaikytų ir techniškai prižiūrėtų duomenų bazes (pavyzdžiui, teiktų informacinių technologijų ir kitas administracinės pagalbos paslaugas užtikrinančias įmones);
 • Kai Jūs aiškiai to prašote;
 • Kai reikalaujama pagal taikomus teisės aktus.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Įprastai „Equite“ neperduos Jūsų duomenų šalims, nepriklausančioms Europos ekonominei erdvei. Kai kuriais atvejais asmens duomenys gali būti saugomi naudojantis duomenų saugojimo sprendimais, kurių serveriai yra už Europos ekonominės erdvės ribų (EEE), [pavyzdžiui, „Dropbox“ ar „Google“]. Bus naudojami tik tokie saugojimo sprendimai, kurie teikia saugias paslaugas su atitinkamomis apsaugos priemonėmis.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims yra leidžiamas tik tuo atveju, jei priimančiojoje šalyje užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis ir tik remiantis teisės aktų reikalavimais. „Equite“ įsipareigoja užtikrinti saugumo reikalavimų laikymąsi.

Duomenų saugojimas

Kontaktų duomenys, kurie nebuvo aktyviai naudojami 5 metus, ištrinami iš mūsų duomenų bazių, nebent Jūs sutiksite duotą sutikimą atnaujinti. Duomenys iš atsisakiusių asmenų sąrašo bus ištrinami po 12 mėnesių, šį terminą skaičiuojant nuo dienos, kai Jūs pateikėte prašymą ištrinti savo duomenis iš mūsų Kontaktų duomenų bazės.

Jeigu norite, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti iš mūsų duomenų bazių ar norite pranešti apie nesutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, parašykite mums el. paštu privacy@equite.lt.

Saugumas
„Equite“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. „Equite“ naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo. Visi „Equite“ darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos „Equite“ pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą. Konfidencialumo reikalavimas užtikrina, kad „Equite“ darbuotojai tvarkytų visus asmens duomenis griežtai konfidencialiai.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
„Equite“ neperduos Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims (išskyrus punkte „Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?“ nurodytiems išoriniams asmenims), nebent, kai turime Jūsų leidimą arba tai daryti reikalaujama pagal įstatymus.

Jūsų teisės

Bet kuriuo metu Jūs turite teisę kreiptis į mus, prašydami:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • Sužinoti, kokiems gavėjams jie teikiami ar buvo teikti;

Susipažinę su savo asmens duomenis, Jūs turite teisę:

 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
 • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • Reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis;
 • Reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą.

Gavę tokį Jūsų prašymą, mes pateiksime Jums atsakymą Jūsų pageidaujamu būdu.

Duomenų ištaisymas, ištrynimas, tvarkymo apribojimas arba duomenų perkeliamumas
Siekdami patvirtinimo, kad Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir aktualūs ar paprašyti ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą ar gauti savo asmens duomenų kopiją, galite siųsti savo prašymą el. paštu privacy@equite.lt.

Skundai

Jeigu esate susirūpinę dėl galimo privatumo teisės pažeidimo arba kito teisės akto pažeidimo susisiekite su mumis el. paštu privacy@equite.lt, telefonu +370 (5) 2 644741, adresu Vilniuje, A. Domaševičiaus g. 9, arba susisiekdami su bet kuriuo iš mūsų darbuotojų. Atsakingas asmuo išnagrinės Jūsų skundą ir pateiks informaciją apie tolimesnį skundo nagrinėjimą.

Jeigu esate nepatenkintas skundo išnagrinėjimu, turite teisę skundą teikti savo šalies duomenų apsaugos institucijai. Taip pat turite teisę kreiptis į kompetentingos jurisdikcijos teismą.

Kiti klausimai

Kilus klausimams ar neaiškumams, maloniai prašome kreiptis el. paštu privacy@equite.lt